Zita Kazlauskienė

Zita Kazlauskienė – lietuvių kalbos mokytoja, treti metai Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto rektorė.

Turiu tikslą-įtraukti kuo daugiau vyresnio amžiaus asmenų į socialinį politinį miesto ir šalies gyvenimą, mažinti socialinę jų atskirtį. Aktyvinsiu ir palaikysiu vyresnio amžiaus žmonių užimtumo iniciatyvas.