Vilma Baronienė. Panevėžyje pasigendu platesnio požiūrio

Ko Jūs labiausiai pasigendate Panevėžyje?

Panevėžyje pasigendu kiekvieno gyventojo platesnio požiūrio ir bendruomeniškumo, norėtųsi labiau miestiečius skatinti galvoti ne tik apie save, bet ir apie savo indėlį į miesto gyvenimą, kad kiekvienas gyvenantis Panevėžyje dirbtų, kurtų SAVO mieste.

Dirbate keliose miesto įmonėse. Kaip manote, ar Panevėžys – palanki vieta verslui kurti?
Miesto padėtis ir infrastruktūra palanki verslui plėtoti. Svarbus bendras savivaldos, verslo ir gyventojų siekis kurti iniciatyvas ir pristatyti miestą emigravusiems panevėžiečiams, informuoti juos apie grįžimo ir integravimosi galimybes, verslo kūrimą, vaikų užimtumo ir mokymosi galimybes mūsų mieste.  

Kas galėtų paskatinti jaunus žmones imtis verslo iniciatyvų?

Darbas su besimokančiais 16-18 metų moksleiviais, gimnazistais ir profesinėmis mokymo įstaigomis, aiškinant apie smulkaus ir vidutinio verslo privalumus ir svarbą kiekvieno miestiečio gyvenimui. Būtina skatinti studijuojantį jaunimą grįžti į Panevėžį ir jame kurti verslą, o verslo startuoliams reikia padėti įsikurti mieste gamybos vietas ar biurus miesto teritorijoje, pritaikant nenaudojamus pastatus.

*Politinė reklama, parengta pačių kandidatų.