V.Polzunovaitė. Su viltimi

Rinkimų fone nuskendo, mano nuomone, svarbi informacija. Spalio 15 d. buvo priimtos Vietos savivaldos įstatymo pataisos.Viena jų – dėl valdžios tarimosi su gyventojais jiems svarbiais klausimais. Naujai priimtose įstatymo pataisose nurodoma, kad „Savivaldybės informuoja vietos gyventojus apie savo veiklą, sprendimų projektus, priimtus sprendimus ir sudaro sąlygas vietos gyventojams tiesiogiai dalyvauti planuojant ir įgyvendinant savivaldybės sprendimus. “ Sudaro sąlygas dalyvauti. Su vietos gyventojais galės būti konsultuojamasi šiomis formomis: vykdant vietos gyventojų apklausą; organizuojant viešus svarstymus, susirinkimus, forumus, diskusijas; konsultavimasis elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje.Kitas svarbus pakeitimas, priimtos pataisos dėl Etikos, Antikorupcijos komisijų ir Kontrolės komiteto pirmininkų skyrimo tvarkos – jie bus deleguojami opozicijos, nebereikės dėl jų balsuoti savivaldybės tarybos posėdyje.Šios pataisos įsigalios 2021 m. sausio 1 d.Su viltimi, jog kitąmet, po beveik dviejų metų nuo tarybos narių priesaikos, turėsime veiklią ir teisėtą Etikos komisiją.