V.Polzunovaitė. Su meile tarybos nario darbui

Opozicinės frakcijos ne kartą pasisakė dėl tarybos posėdžių organizavimo ir vedimo tvarkos.
Jau ne kartą organizuojant tarybos, komitetų posėdžius buvo pakeistos datos. Esame dirbantys žmonės, planuojame savo darbus, dėliojamės darbo grafikus iš anksto. Deriname juos prie nustatytos tvarkos: tarybos posėdžiai paskutinį mėnesio ketvirtadienį, komitetai savaitė prieš, sutartu laiku.
Tarybos posėdžių datos perkeltos ne kartą, o komitetų posėdžiai kartais vyksta likus vos porai dienų iki tarybos posėdžio.
Tarybos posėdžio metu meras balsavimo klausimus dažnai formuluoja šališkai. Kartais išskirtinai pabrėždamas- „tik nesusimaišykit balsuodami“. O šiandien balsavimo metu net replikavo, kad už opozicijos pateiktą tarybos klausimo projektą reikėtų bendru sutarimu balsuoti PRIEŠ.
Po registruotų pasisakymų tarybos posėdžių pradžioje, vienais atvejais leidžiama pasisakyti, kitais- ne. O šiandien vienu klausimu išskirtinai leista pasisakyti tik vienai ištikimiausių valdančiosios daugumos atstovei.
Kalbant apie tarybos narių pareigas ir teises. Tarybos posėdžio metu, tarybos nariui paprašius, svarstomas klausimas turi būti pristatytas. Šiandien meras tokioje situacijoje replikavo, kad medžiagą reikėjo patiems pasiskaityti. Nors prašymas buvo teisėtas.

Baigiant su šypsena, opozicijoje juokaujame, kad kai neleidžia pasisakyti ar užduoti klausimų tarybos posėdžiuose, mes tai darome socialiniuose tinkluose. Sekite mus: https://www.facebook.com/judejimasKARTU/