Už pilietiškumą padėka Jūratei Kavaliauskienei

Balandžio 29 d. vyko Pilietinio judėjimo KARTU visuotinis susirinkimas, kuriame pristatytos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2018 m. Susirinkimo metu judėjimo nariams pristatyta frakcijos KARTU, naujai išrinkti tarybos nariai atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Judėjimo pirmininkas Povilas Urbšys pristatė savo poziciją dėl dvigubos pilietybės.

Jau tradicija tapo, jog Pilietinis judėjimas KARTU apdovanoja panevėžiečius už pilietiškumą, bendruomeniškumą. Kaip reikšmingą šimtmečio paminėjimą ir įprasminimą 2018 metais, judėjimas išskyrė Jūratės Kavaliauskienės prodiusuotą dokumentinį filmą “ZIKARAS. LAISVĖS PAMINKLO KŪRĖJAS”.