Už mūsų laisvę (Sekundė)

Nuo rugpjūčio 23 d. jau galima pažiūrėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejų pasakojimą-virtualią parodą, skirtą Baltijos kelio 30-mečiui paminėti. Nuo pasaulį sužavėjusios taikios trijų okupuotų valstybių žmonių solidarumo akcijos prabėgo 30 metų. Rankomis susikibę įvairių tautybių Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai ir juos palaikantys svečiai iš kitų šalių pademonstravo okupantui ir visam pasauliui, kad šių mažų valstybių žmonės tenori gyventi taikiai laisvoje savo tėvynėje. Rankose jie laikė ne ginklus, o degančias žvakutes okupacijos aukoms atminti, ne kalavijus, o gėles – kardelius, nes rugpjūčio pabaigoje pats jų žydėjimas. Norėdami priminti šią gražią, vienijančią Baltijos kelio akciją, Latvijos nacionalinio muziejaus darbuotojai pakvietė visų trijų šalių muziejus bendradarbiauti kuriant bendrą virtualią parodą. Į jų kvietimą atsiliepė Lietuvos ir Estijos nacionaliniai muziejai. Prisijungėme ir mes, Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai, nutarę, kad turime vertingų Baltijos kelią menančių eksponatų, kuriuos verta parodyti ne tik mūsų krašto žmonėms. Atrenkant eksponatus norėjosi, kad jie būtų kuo įvairesni, todėl neapsiribojome vien tais, kurie jau saugomi mūsų muziejaus fonduose. Taip rinkiniai pasipildė dviem dailininko Zigmanto Plėščio ekslibrisais ir Baltijos kelio negatyvais, Vitalijos Vasiliauskaitės Baltijos kelio skaidrėmis, itin vertingomis Jono Ambraškos po Baltijos kelio Laisvės (tuometinėje Lenino) aikštėje vykusio mitingo negatyvų skaitmeninėmis kopijomis.

Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/uz-musu-laisve/