Skaidrią, atvirą ir jautrią savivaldybę JUMS

KURKIME – čia mūsų miestas ir jis gali tapti toks, kokie yra jo žmonės: kūrybingas, veržlus, bendruomeniškas ir branginantis tradicijas. Todėl valdžios „visažinystė“ turi būti keičiama į pasitikėjimą žmonėmis, norinčiais kurti savo miestą.

JAUKŲ – gatves, šaligatvius ir parkus tvarkyti svarbu, bet dar svarbiau – puoselėti pagarbų valdžios santykį su žmogumi, kai ir jaunas, ir brandaus amžiaus sulaukęs savame mieste jaučiasi savas ir reikalingas.

MIESTĄ – kurkime ne tik kaip savo namus, bet ir kaip Aukštaitijos sostinę. Išskleisdami tai, ką jau turime sukūrę geriausia kultūroje, mene, sporte, moksle, švietime ir versle, įtvirtinsime ir savo lyderystę regione.

KARTU – jei veiksime išvien, mums negali nepasisekti.

Kurkime jaukų miestą KARTU! Nr.20