Sigitas Laurinavičius. Panevėžio kultūriniame gyvenime yra visko

Kaip apibūdintumėte kultūrinį Panevėžio gyvenimą?

Vaizdas labai dviprasmiškas. Regis, mieste veikia visa eilė įvairių kultūros įstaigų, meno bei kultūros kolektyvų, nuolat vyksta įvairūs renginiai, tačiau susidaro toks įspūdis, kad vis dar kažko trūksta. Tai mes patys nevertiname to, ką jau turime sukūrę, būtinai siekdami pakeisti kažkuo kitu, užuot pasukę galvas, kaip atskleisti ir kuo palankiau išnaudoti jau sukauptą potencialą, tai kažkaip perdėtai sureikšminame visokius proginius ar grynai kiekybinius kriterijus. Visi supranta, kad taip neturėtų būti, bet yra.

Gali pasirodyti paradoksalu, bet, pavyzdžiui, dalis koncertų ar parodų Panevėžyje negali įvykti iš viso, nes tam nėra tinkamų erdvių, arba tiesiog fiziškai trūksta vietos. O būna ir kitaip. Kai kada tikrai geri renginiai lieka be dėmesio, o lankytojų gausa ir reakcijomis išsiskiria kur kas mažiau reikšmingi. Taigi, Panevėžio kultūriniame gyvenime yra visko…

Kaip manote, kas turėtų formuoti Panevėžio kultūros strategiją?

Turėtų formuoti tiek politikai, tiek visuomenė ar bent jau konkreti jos dalis, šiuo atveju – kultūros bendruomenė. Kadangi strategija apima tikslų nustatymą ir būdus, kaip jie bus pasiekti naudojantis ištekliais, tai skirtumas gal tik tas, kam iš tikrųjų tenka lyderystė ir kokios taktikos laikomasi.

Mūsų miestui reikia labai rimtai išsinagrinėti galimybes, apsibrėžti kryptis, vertybes ir susiformuluoti prioritetus, todėl idealu būtų, jei tame procese aktyviai dalyvautų visi. Suprantu, kad taip nebus, suprantu, kad lengviau ir greičiau apsispręsti galima mažesniame rate, bet kultūros strategija apima labai plačiai ir yra dalis tapatybės, todėl ir formuoti ją reikia labai atsakingai ir jautriai.

Kokia veikla Jums mieliausia laisvu laiku?

Nedaug to tikrai laisvo laiko lieka. Dažniausiai ir po darbo tenka užsiimti gana panašia veikla: tai kokį įvadinį, tai apžvalginį tekstą parašyti, tai kažką padėti atrinkti parodai ar leidiniui ir pan. Be to esu tapytojas, stengiuosi likti bendrame kūrybinio gyvenimo kontekste: dalyvauju parodose, pleneruose, projektuose, tačiau bet kokiu atveju mieliausia veikla – pats tapybos procesas.

*Politinė reklama, parengta pačių kandidatų