Savivaldybių tarybų rinkimų pakartotiniame balsavime aktyviausi buvo 55–64 m. amžiaus rinkėjai

Š. m. kovo 17 d. vyko savivaldybių tarybų rinkimų pakartotinis balsavimas. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, savivaldybių tarybų rinkimų pakartotiniame balsavime dalyvavo 690321 rinkėjas. Iš jų 58,2 proc. (401 661) buvo moterys ir 41,8 proc. (288 660) – vyrai.

Balsavime dalyvavę rinkėjai pagal amžių pasiskirstė paeiliui: nuo 18 iki 24 m. dalyvavo 5,6 % rinkėjų, nuo 25 iki 29 m. – 5,5 %, nuo 30 iki 34 m. – 6,3 %, nuo 35 iki 44 m. – 14,3 %, nuo 45 iki 54 m. – 17,7 %, nuo 55 iki 64 m. – 20,3 %, nuo 65 iki 74 m. – 15,5 % ir nuo 75 m. – 14,8 %.

Skaitykite: https://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/savivaldybiu-tarybu-rinkimu-pakartotiniame-balsavime-aktyviausi-buvo-55–64-m-amziaus-rinkejai