Savivaldybė dar kartą demonstruoja abejingumą vietos bendruomenėms

Panevėžio miesto savivaldybė dar kartą demonstruoja abejingumą vietos bendruomenėms.
Lėšos, skiriamos vietos bendruomenių veiklai palaikyti, t.y. biuro patalpų nuomai, ryšių paslaugoms, kanceliarinėms prekėms įsigyti, komunalinėms paslaugoms, kitoms eksploatacinėms išlaidoms, remonto darbams ir priemonėms, skatinančioms aktyvų bendruomenės gyvenimą, paprastai pasiekdavusios vietos bendruomenes dar balandžio mėnesį, šiuo metu „pakibusios ore“. Bendruomenės iki šiol nežino, kada šios lėšos jas pasieks. Vilties teikia savivaldybėje atsiradusi pareigybė NVO koordinatorius, kuris turėtų kuruoti ir vietos bendruomenes. Norisi tikėti, kad tai sisteminių pokyčių pradžia, o ne paskleistos dulkės bendruomenėms užmigdyti.
Frakcija KARTU šiandien išsiuntė paklausimą savivaldybės administracijai dėl lėšų bendruomenėms skyrimo. Tikimės, lėšos ar bent informacija apie jų skyrimą pasieks bendruomenes operatyviau.