Programinės nuostatos

KURKIME – čia mūsų miestas ir jis gali tapti toks, kokie yra jo žmonės: kūrybingas, veržlus, solidarus ir branginantis tradicijas. Todėl valdžios „visažinystė“ turi būti keičiama į pasitikėjimą žmonėmis, norinčiais kurti savo miestą.

JAUKŲ – gatves, šaligatvius ir parkus tvarkyti svarbu, bet dar svarbiau – puoselėti pagarbų valdžios santykį su žmogumi, kai ir jaunas, ir brandaus amžiaus sulaukęs savame mieste jaučiasi savas ir reikalingas.

MIESTĄ – kurkime ne tik kaip savo namus, bet ir kaip Aukštaitijos sostinę. Išskleisdami tai, ką jau turime sukūrę geriausia kultūroje, mene, sporte, moksle, švietime ir versle, įtvirtinsime ir savo lyderystę regione.

KARTU – jei veiksime išvien, mums negali nepasisekti.

Atvirą, skaidrią ir jautrią savivaldybę JUMS

ATVIRUMAS – ne tariama, o tikra atskaitomybė žmonėms, visų pirma, bendruomenių, bendrijų, asociacijų įgalinimas daryti įtaką valdžios sprendimams.

SKAIDRUMAS – tai valdžios sąžinės principas ir nulinė tolerancija korupcijai.

JAUTRUMAS – valdžios santykio su žmogumi pamatas. Biurokratinių užkardų mažinimas, greitesnis ir aiškesnis kasdieninių žmonių problemų sprendimas. Ne – išrinktųjų arogancijai, TAIP– žmogaus pagarbai.

Pagrindinis mūsų tikslas:

ne valdžios kėdes užimti, o su Jumis valdžios galiomis pasidalinti. Nes tik tai apsaugos Jus nuo išrinktųjų ,,neklystamumo“. Ir tik tada miesto valdžia tikrai taps verta Jūsų pasitikėjimo.

Mes tikime Jumis ir todėl nuo savo tikslo nesitraukiame. Nuoširdžiai kviečiame: kurkime jaukų miestą KARTU. MIESTĄ – JUMS.