Biografija

1. Gimimo data, vieta 1962 m. rugsėjo 2 d., Panevėžys
2. Išsilavinimas

1995 Vilniaus pedagoginis universitetas (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), Istorijos fakultetas, istorijos-teisės, politologijos ir visuomenės mokslai (1983–1985 m. – studijos stacionare. Po pertraukos – studijos neakivaizdiniu būdu)
1980 Panevėžio 7-oji vidurinė mokykla (dabar – Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija)
1977 Panevėžio 1-oji aštuonmetė mokykla
3. Darbo patirtis
Nuo 2012 LR Seimo narys. Dirba Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete (2016 11 22-2018 06 18 komiteto pirmininkas)

1997-2012 LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas
1995-1997 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie LR Finansų ministerijos vyr. leidybos ir kontrolės revizorius

1994-1995 Apsaugos tarnybos prie LR Finansų ministerijos vyr. operatyviniu įgaliotinis
1992-1994 Valstybės saugumo departamento Panevėžio skyriaus vyr. inspektorius
1990-1992 LR Kultūros paveldo inspekcijos Panevėžio apygardos viršininkas
1990 Panevėžio miesto savivaldybės Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos tarnybos inspektorius.

1988-1989 Kėdainių r. Šėtos kolūkis, darbininkas
1986-1988 Panevėžio 84-oji vidurinė profesinės technikos mokykla, dėstytojas
1985-1986 Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“, drožėjas
1983 „Ekrano“ gamyklos darbininkas
1980-1982 Privaloma karinė tarnyba SSRS kariuomenėje

4. Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla
1988 – 1990 m. dalyvavo Sąjūdžio Panevėžio tarybos veikloje: Istorinės atminties grupės narys, Sąjūdžio žaliaraiščių veiklos koordinatorius. 1991 metų sausio ir rugpjūčio mėnesiais buvo Aukščiausiosios Tarybos gynėjų gretose. 1991- 1992 m. paskirtas į LR AT komisiją Sovietų Sąjungos KGB veiklai tirti. 2013 m. įkūrė Pilietinį judėjimą KARTU, kurio pagrindinis tikslas stiprinti piliečių savivaldą. Yra šio judėjimo pirmininkas. Niekada jokiai partijai nepriklausė.
5. Užsienio kalbų mokėjimas
Rusų k., anglų k. su žodynu
6. Šeiminė padėtis
Vedęs, du sūnūs
7. Laisvalaikio pomėgiai
Teatras, kinas, grožinė literatūra, psichologija, teologija