Renata Stančikienė

Renata Stančikienė – sertifikuota nuolatinio organizacijų tobulinimo metodininkė, AB „Panevėžio
stiklas“ kokybės ir kontrolės specialistė. Aktyviai dalyvauja edukacijos, neformaliojo ugdymo savanoriškoje veikloje.
Sieksiu, kad taryboje tarimosi ir susitarimo kultūra taptų vienu iš prioritetų, o priimti kokybiški ir tikslingi sprendimai duotų pridėtinę vertę Panevėžiui ir jo gyventojams.