R.Ridiko pareiškimas dėl autobusų stoties

– Kodėl yra leidžiamos lėšos pastato rekonstrukcijos projektavimui, jeigu vistiek jo negalima rekonstruoti, kol neturime autobusų stoties?
– Kodėl planuojama išleisti lėšas įrengiant dar vieną miesto biudžeto išlaikomą pastatą, nors turime daugybę jau funkcionuojančių pastatų, kuriems verkiant reikia investicijų?
– Kodėl panevėžiečiams iki šiol yra gėda už pačią baisiausią autobusų stotį iš visų Baltijos šalių miestų?