R.Ridikas. Kai jau laikas medžioti, Panevėžio miesto savivaldybė puola šunis lakinti

Nors LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas priimtas jau 2020 m. gegužės 7-tą dieną, Panevėžio miesto savivaldybės administracija tik paskutinėmis metų dienomis susigriebė jam ruoštis.

Įstatymo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

„Šis įstatymas reikalingas ne tik visoms šalies savivaldybėms, bet ir kiekvienam gyventojui. Juk nuo inžinerinės ir socialinės infrastruktūros labai priklauso žmogaus gyvenimo kokybė. Įstatymas panaikina buvusias teisines spragas, dėl kurių dažnu atveju savivaldybių infrastruktūros plėtra buvo chaotiška, ir numato aiškią jos teisinio reguliavimo sistemą“, – sakė aplinkos viceministras Marius Narmontas.

Įstatymas įsigaliojo 2021 sausio 1 dieną ir Panevėžio miesto taryba privalėjo priimti atitinkamus teisės aktus, kad vykdyti įstatymo reikalavimus. Tačiau tik paskutiniame 2020 metų Tarybos posėdyje, nebyliu politinės daugumos pritarimu, priimtas sprendimas DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO (TARIFŲ) PATVIRTINIMO.

Kadangi prioritetinės infrastruktūros objektų sąrašo nespėta sudaryti, tai, dėl viso pikto, prioritetine paskelbta visa infrastruktūra nurodyta Panevėžio miesto strateginiame veiklos plane. Tačiau kitų objektų pripažinti prioritetiniais kol kas neįmanoma, nes nuspręsta infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašą patvirtinti vėliau.

Nustatytas savivaldybės teritorijoje infrastruktūros plėtros įmokos tarifas – 0 Eur/m2. Susidaro įspūdis, kad naudotis įstatymo suteikiamais įrankiais Panevėžio miesto savivaldybė kol kas nesirengia.

Rimanto Ridiko komentaras tarybos posėdyje