Pirmoji mokytoja Valė Zablockienė. Povilas visada atsakingai laikosi savo pažadų

Povilą Urbšį pažįstu nuo pirmos mokyklos klasės. Savo buvusio mokinio gyvenimo veikla nuolat domėjausi ir domiuosi. Todėl Jus galiu patikinti,kad tai labai darbštus, sąžiningas, nematerialistas. Jo sprendimai visada gerai apmąstyti ir  išdiskutuoti.  Povilas visada atsakingai laikosi savo pažadų ir duoto žodžio. Tai principingas žmogus. Todėl siūlau pasirinkti teisingesnę Panevėžio ateitį ir balsuoti už jį.
                                           


Valė Zablockienė

Povilo Urbšio pirmoji mokytoja