Patvirtinti galutiniai 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š. m. kovo 24 d. posėdyje patvirtino galutinius 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų rezultatus konkrečioje rinkimų apygardoje, tvirtina VRK ne vėliau kaip per 7 dienas po rinkimų ir rinkimų rezultatus paskelbia VRK interneto svetainėje.

Su galutiniais 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatais galima susipažinti VRK interneto svetainėje.

Iki š. m. balandžio 6 d. VRK turi išduoti savivaldybių tarybų narių – merų pažymėjimus naujai išrinktiems tarybų nariams. Naujai išrinkti savivaldybių tarybų nariai visus įgaliojimus įgis, kai jie susirinks į pirmąjį posėdį ir duos priesaiką.

Skaitykite: https://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/patvirtinti-galutiniai-2019-m-kovo-3-d-savivaldybiu-tarybu-rinkimu-rezultatai