PAREIŠKIMAS DĖL NETEISĖTŲ ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ IR TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NEATITIKIMO VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMUI

2019 m. gruodžio 19 d. vykusiame tarybos posėdyje opozicinių frakcijų atstovai įteikė merui ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti komisijai skirtą pareiškimą dėl neteisėtų Etikos komisijos posėdžių ir tarybos veiklos reglamento neatitikimo Vietos savivaldos įstatymui.

Kviečiame susipažinti su tekstu:

„Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, laikinai atliekantis Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse pareigas Julius Arlauskas 2019 m. lapkričio 28 d. atsiuntė raštą DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATIKSLINIMO (2019-11-27 Nr. 1-14(2.10), kuris adresuotas Panevėžio miesto merui ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti komisijai.

Rašte nurodoma, „Reglamento 156.2 papunkčio nuostata galimai riboja opozicijos teises, siūlant kandidatus į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos
pirmininkus, todėl turėtų būti tikslintina.“ Vyriausybės atstovas prašo „artimiausiu metu pašalinti nustatytus galimus Reglamento 156 punkto neatitikimus įstatyminėms nuostatoms, pašalinant opozicijai nustatytus apribojimus, teikiant siūlymus dėl kandidatų į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus. „

Nuo minėto rašto gavimo dienos praėjo beveik trys savaitės, tačiau nei buvo sušauktas  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti komisijos posėdis, nei inicijuoti reglamento pakeitimai. Dar daugiau – neteisėtai paskirtas Etikos komisijos pirmininkas.

Opozicijos atstovai, susidarius situacijai, kai reglamentas neatitinka Vietos savivaldos  įstatymo ir Etikos komisijos pirmininkas paskirtas jo nesilaikant, mano, kad Etikos komisija veikia neteisėtai, opozicinių frakcijų atstovai Etikos komisijos posėdžiuose nedalyvauja.

Reikalaujame mero, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo raštą, nebeignoruoti Opozicijos teisių, artimiausiu metu pavesti  sušaukti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti komisijos posėdį,  inicijuoti Tarybos veiklos reglamento pataisas bei paskirti Etikos komisijos pirmininku opozicijos atstovą, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas. „