O. Voverienė. Naujametinis žvilgsnis į ateitį

Aš visą laiką ieškojau savo gyvenimo prasmės tautinio gyvenimo gelmėse. Ir iki šiol man atrodo, kad tautinio, nacionalinio gyvenimo turinys, jo pajėgumas, galia – tai niekieno nepralenkta vertybė. Aš įsitikinęs, kad šiandien vėl visu aktualumu kyla būtinybė saugoti ir ginti tą vertybę; savo kalbą, etninius dalykus, be kurių mes beveidžiai ir niekam neįdomūs. Nereikalingi nei Europoje, nei pasaulyje.
Justinas Marcinkevičius.

Nuaidėjo, nubangavo, nuvilnijo tautinių Trispalvių ir valstybinių vėliavų šlamėjimu Lietuvos Respublikos šimtas pirmieji metai į istoriją… Kur tik lankiausi – ir Kaune,  ir Raseiniuose, Ir Veliuonoje, ir vėl Kaune, ir Vilniuje jie buvo lydimi ore tvyrančių laukimo nuotaikų – gal Godo, gal didesnio stabilumo valdžioje ir valstybėje, o gal vilties ir stabilumo, kad žmonės galėtų planuoti savo ateitį nors 20-čiai, nors 10-čiai, nors, pagaliau

5-riems metams. Tačiau  tautiečių gausa visuose renginiuose, tautinių drabužių ir eilėraščių, skirtų Lietuvai ir jos karžygiams gausa ir visų renginių, kuriuose man teko dalyvauti, pagrindinis leitmotyvas – pasidžiaugimas atgimstančia tautine dvasia ir viltimi, kad šiandien Lietuva jau kitokia, jau gerokai išsivadavusi iš pavergto proto vergijos ir atgimstančiu oraus savo šalies šeimininko, kuris jaučiasi atsakingas už savo Tautą ir savo Valstybę, jausmu. Dar niekada Lietuva nebuvo tokia graži, kokia tapo po 29-aisiais metai jos nepriklausomybės; puikuojasi miestų pastatai naujomis ryškiomis spalvomis, miesteliai ir kaimai mūrinėmis sodybomis, bažnyčių bokštai aukso švytėjimu, gražiausiais gėlynais miestų aikštėse ir prie tvarkingų sodybų, kaip niekada visame pasaulyje skambančiu Lietuvos vardu, lietuviškais tautiškais renginiais Indijoje, JAV, Anglijoje, Gruzijoje, Ukrainoje, net Peterburge, Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Sveikindama mus visus Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su atkurtos Lietuvos Respublikos šimtmečiu, sakė, kad „Mums labai pasisekė, kad tapome šios istorinės sukakties liudininkais ir kad pagrįstai galime didžiuotis ir savo Tėvyne, ir savo žmonėmis, kūrusiais tą valstybę.

Visą straipsnį skaitykite: http://alkas.lt/2019/12/31/o-voveriene-naujametinis-zvilgsnis-i-ateiti/?fbclid=IwAR19GQ3lZQGuj1HT00Epx5Qce5tqU79KCLO1uuIE6nCmzyDNM6lHMmEL-jM

lrp.lt nuotr.