Miesto tarybos klausimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo svarstymas

Kviečiame susipažinti su Panevėžio miesto tarybos posėdžio, vykusio 2019 m. spalio 29 d. klausimo dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-220 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo svarstymu.

Žiūrėkite: