Miestas perpus nesumažėjo. Trečdaliu irgi

Pastebime, kad Panevėžyje vadovaujančiųjų postai saugomi, o savivaldybės komitetai, kurie prisideda prie demokratinio miestiečių atstovavimo, naikinami.

Savivaldybės tarybos svarstymui mero R. M. Račkausko iniciatyva pateiktas sprendimo projektas DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO. Matome, kad vietoj šešių veikusių komitetų, siūloma patvirtinti keturis. Ankstesnėje kadencijoje veikė Socialinių reikalų, sveikatos ir sporto bei Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetai.

Stebina, kad jų nelieka. Prieš keturis metus Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetas įkurtas su viltimi, jog taps pavyzdžiu kitoms savivaldybėms. „Svarbiausias tikslas – sukurti realios savivaldos instrumentus, tiesiogiai įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimo procesus. Šis komitetas bus platforma ir įrankis šiems tikslams įgyvendinti,“ – teigė valdantieji, kurių poziciją palaikė ir meras R.M.Račkauskas.

Mieste mažėja gyventojų skaičius, sumažintas ir miesto tarybos narių skaičius, tačiau paskutiniame tarybos posėdyje, svarstant klausimą dėl mero pavaduotojų pareigybių skaičiaus nustatymo, meras R.M.Račkauskas į vienos tarybos narės klausimą, ar sumažėjus gyventojų skaičiui, nebuvo svarstyta mažinti vicemerų skaičiaus, atsakė: „Na tikrai miestas tiek nesumažėjo, kad perpus mažinti, pavaduotojus ir vietoj dviejų vieną, nes tos sritys išlieka – ūkinė ir socialinė, ir funkcijos išlieka.“ Taigi, argumentas, jog sumažėjo gyventojų ir miesto tarybos narių skaičius, neturėtų galioti ir komitetams.

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Taigi, miesto taryboje gali veikti ir didesnis skaičius komitetų. Juolab, kad tai papildomų išlaidų nereikalauja. O ir kaip meras sakė, sritys išlieka tos pačios.

Nuogąstaujame, kad panaikinus Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetą, t.y. jo funkcijas išdalinus pagal sritis į kitus komitetus, bendruomenių problemos nublanks tarp kitų sričių, tokių kaip socialinės, sveikatos, sporto… Baiminamės, kad tarp daugelio kitų, bendruomenės problemoms nebus skiriamas pakankamas dėmesys.

Frakcija KARTU laikosi pozicijos, kad reikia stiprinti santykį tarp žmogaus ir valdžios, tad frakcijos tarybos nariai įsitikinę, kad Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetas yra svarbus ir gali prisidėti prie skaidrios, atviros, jaukios savivaldos kūrimo.