Merui išsiųstas pareiškimas dėl Etikos komisijos veiklos

Opozicinių frakcijų atstovai, išrinkti į Panevėžio miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją, kvietė miesto merą, gerbiant opozicijos teises, sudaryti Etikos komisiją, atitinkančią LR Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.