Marija Miknė. Bendruomenės – jaukaus miesto šviesi ateitis

Kodėl svarbu pastebėti ir skatinti bendruomenių kūrimąsi? Ar nepakanka tiesiog bendrauti ir veikti neformaliai: organizuoti kiemo kiemo šventes, talkas ir pan.?

Gražiai čia paklausėt. Išties gyva nuomonė, kad bendruomenės reikalingos tik organizuoti talkas ir švęsti kiemo šventes, taip sakant tik dirbti fizinį darbą ir šokti. Aš bendruomenių veiklą matau žymiai platesnę. Esu tikra, kad stipri bendruomenė, vienijanti gyvenamosios teritorijos aktyvą, gali ir privalo tapti valdžios partnere sprendžiant visus gyvenamosios teritorijos reikalus, bendruomenės, kaip ir kitos NVO, – tai tikros aktyvumo ir pilietiškumo mokyklos, tai jaukios ir  saugios aplinkos kūrėjai, savanorystės kalviai ir tikrosios savivaldos pamatas. Tačiau vien neformali iniciatyva be teisinio ir finansinio palaikymo sunkiai išgyvena. Įsikūrusių jaunų bendruomenių, turinčių iniciatyvų branduolį, reikia nepalikti be palaikymo. Aš manau, kad stiprios bendruomenės yra jaukaus miesto šviesi ateitis.

Kaip Panevėžį praturtina čia įsikūrusios tautinės bendrijos?

Kad ir negausiai čia gyvenantys kitų tautybių panevėžiečiai yra susibūrę į kelias tautines bendrijas. Šiuo metu Panevėžyje veiklą registravusios 7 tautinės bendrijos: baltarusių, karaimų, latvių, rusų, ukrainiečių, totorių ir žydų. Kiekviena jų savo tradicijomis gali spalvinti kultūrinį miesto veidą, padėti stiprinti ryšius su kitomis šalimis. Kitų tautų atstovai dažniausiai jau ne vienerius metus gyvena ir dirba Panevėžyje, todėl  savo istorines šaknis, papročius prisimena tik per savo šventes ir vietines reikšmingas datas. Daugelis visiškai integravosi, kalba lietuviškai, dirba įvairiose srityse, yra sukūrę mišrias šeimas.

Šiuo metu pastebima naujų, pirmiausia, darbo migrantų iš kaimyninių šalių atvykimo tendencija. Manau, kad veiklios tautinės bendrijos gali reikšmingai prisidėti prie atvykstančių tautiečių integravimosi, prasmingo laisvalaikio, teigiamo Lietuvos įvaizdžio kūrimo ir taip pat saugaus miesto užtikrinimo.

Tautinės bendrijos sulaukia labai mažai valdžios dėmesio, todėl jų veikla silpna ir visuomenei nematoma. Tokių bendrijų veiklos stiprinimas yra didelė jaukaus, įvairaus ir bendradarbiaujančio miesto galimybė.

Kaip manote, kas yra Panevėžio stiprybė?

Panevėžys yra yra kompaktiškas ir ramus, turi įdomią ir turtingą istoriją, čia dar tebegyva teatrų tradicija, vystosi saviveikla, sportas, čia geros sąlygos plėtoti aukšto lygio darbininkų rengimą. O didžiausia mūsų miesto stiprybė – darbštūs ir sumanūs žmonės, kurių energiją sujungus su protinga valdžia galima pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia palanki geografinė padėtis.

*Politinė reklama, parengta pačių kandidatų