Kalbėk ir būsi išgirstas

Mūsų tikslas – išgirsti miesto bendruomenę ir paskatinti dialogą su valdžia.
Gegužės 13 d. frakcija KARTU tarybos sekretoriui pateikė tarybos sprendimo projektą dėl įmokos už atliekų tvarkymą metodikos verslo objektams, taip kad mokestis būtų skaičiuojamas ne pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą, o pagal darbuotojų skaičių.
Panevėžio verslo įmones vienijančios organizacijos ne kartą kreipėsi į miesto savivaldybę siūlydamos keisti metodiką taip, kad įmonės, nevykdančios veikos proporcingai turimonekilnojamojo turto plotui, nebūtų diskriminuojamos. Be to, dabar veikianti sistema visiškai neskatina rūšiuoti – nors turėtų būti atvirkščiai. Ji visiškai neatitinka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros proporcingumo, nediskriminavimo principų ir principo „teršėjas moka“.Dėl pandemijos paskelbus karantiną, apribojančius smulkaus ir vidutinio verslo veiklų vykdymą, daugelis verslo įmonių pajuto tiesioginę neigiamą ekonominę įtaką.
Priėmus frakcijos KARTU teikiamą svarstyti sprendimo projektą, būtų ženkliai pagerinta verslo įmonių mokestinė situacija, atstatyti teisingumo principai.
Sprendimo projektas, deja, nebuvo vizuotas.
Tačiau. Penktadienį vyko Panevėžio Verslo tarybos posėdis, kuriame vienas iš klausimų: Seime užregistruota Atliekų tvarkymo įstatymo redakcija.
Sutapimas?