Įteiktas paklausimas dėl kultūros įstaigų finansavimo poreikio

Gegužės 14 d. vykusiame Panevėžio miesto tarybos posėdyje frakcija KARTU Panevėžio miesto merui ir savivaldybės administracijos direktoriui įteikė paklausimą dėl Panevėžio miesto kultūros įstaigų finansavimo poreikių.

Panevėžio mieste įsteigtas Stasio Eidrigevičiaus menų centras, kuriame šiuo metu yra 3 darbuotojai. Panevėžio miesto savivaldybės noras menų centrą įkurti vietoj kino centro “Garsas” sulaukė nevienareikšmių panevėžiečių nuomonių. 2019 m. gegužės 9 d. surengtas piketas už  kino centro išsaugojimą, taip pat panevėžiečiai renka parašus po peticija (jau surinkta daugiau nei 2100 parašų).

Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 24 straipsnio 2 punktu, taip pat LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIĖS TARYBOS NARIO STATUSO ĮSTATYMO 8 straipsniu, frakcija prašo informuoti, koks yra Panevėžio kultūros įstaigų: Savivaldybės viešosios bibliotekos, Kraštotyros muziejaus, Dailės galerijos, Teatro „Menas“, Lėlių vežimo teatro, Muzikinio teatro, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų, Kino centro „Garsas“ lėšų poreikis iki 2023 metų,   kokiais finansavimo šaltiniais ir kada ketinama poreikius patenkinti.

Frakcija prašo informuoti, kiek artimiausiu metu reikėtų investicijų atlikti būtiniems rekonstrukcijos ir remonto darbams, kad kultūros įstaigos įgautų prideramą išvaizdą, galėtų efektyviai dirbti ir plėtoti savo veiklą.

Taip pat klausiama, kiek savivaldybės lėšų ketinama investuoti į Stasio Eidrigevičiaus menų centrą ir kiek planuojama kasmet skirti jo išlaikymui.