Tarybos nariai

1.

Povilas Urbšys

(pirmininkas)

2.

Rytis Mykolas Račkauskas 

(pirmininko pirmasis pavaduotojas)

3.

Ramūnas Locnis

(pirmininko pavaduotojas)

4.

Rimantas Ridikas

(pirmininko pavaduotojas)

5.

 Arūnas Balčiūnas

6.

Rimas Baranauskas 

7.

Jūratė Kavaliauskienė

8.

Vytautas Kulikauskas

9.

Pranas Kropas

10.

Virginijus Kvedaras

11.

Loreta Masiliūnienė

12.

Caroline Paliulienė

13.

Loreta Paulauskienė
14.

Viktorija Polzunovaitė

(atsakinga sekretorė)

15.

Giedrius Račkauskas

16.

Vidas Savickas

17.

Nomeda Simėnienė

18.

Daumantas Simėnas

(jaunimo skyriaus vadovas)

19.

Rima Šeibokienė

20.

Vitalija Vasiliauskaitė

21.

Gražina Želionienė