2018 m. Spalis mėn. 18 d., Ketvirtadienis

R.Ridiko komentaras

Rimantas Ridikas nuotrauka.„Aš nebijau to žodžio korupcija, aš visad sakau, jei politikas siekia asmeninių reitingų, atidėdamas kritines reformas, vengdamas jų, tai yra korupcija, nes mes politikus renkame ne tam, kad jie reitingus augintų ar bandytų formuoti kažkokias strategijas būsimai politinei karjerai. Mes juos samdome tam, kad jie darytų reikalingus dalykus“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo ekonomistas.

Šį kartą visiškai pritariu Dariui Viržoniui ir jo parinktoje citatoje išsakytoms mintims. Bet reikėtų pripažinti, kad dabartinėje valdančiojoje frakcijoje, būtent dėl būsimos politinės karjeros strategijų, dėl reitingų, buvo atidėtos būtinos reformos.

Valdžios decentralizavimas. Čia pagrindinis argumentas, kodėl neįkurtos seniūnijos – „Kas prisiims atsakomybę?“. Jeigu norime pokyčių bendruomenės gyvenime, jeigu norime didesnio gyventojų įsitraukimo į miesto procesus – reikia prisiimti ir atsakomybę, ir galimą riziką. Reikia apsispręsti atiduoti dalį sprendimų miesto bendruomenei. Pasielgta priešingai. Nueita administracinių galių stiprinimo, valdžios telkimo vienose rankose keliu.

Švietimo įstaigų optimizavimas. Apsiribota vienos mokyklos prijungimu prie kitos. Ar tuo išspręstos švietimo problemos? Ne. Atidėtos vėlesniam laikui.

Sporto organizacijų skaidrumas. Pakako „prispausti uodegą“ Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro vadovybei tiek, kad taptų lojali naujajai daugumai. Thats it.

Kultūros įstaigų optimizavimas. Kultūros įstaigų našta miesto biudžetui negali tik augti, nekoreliuodama su jų efektyvumu. Tas klausimas ne kartą svarstytas, tačiau rimtai nepasistūmėta, išskyrus kosmetinį sprendimą - pučiamųjų orkestro GARSAS prijungimą prie Panevėžio muzikinio teatro. Pagrindinis argumentas - tai sumažintų valdančiųjų reitingus. „Ne dabar, ne prieš rinkimus,“- Ryčio Mykolo Račkausko žodžiai.

Kalbant apie S.Eidrigevičiaus menų centro kūrimą, taip pat bandoma nutylėti šią temą.

Ekspertinių organizacijų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Kuri iš ekspertiniųtarybų veikia efektyviai? Kuri nėra marionetinė arba tiesiog neveiksni?

Skaitykitehttp://www.paninfo.lt/