Atviras laiškas gerbiamai Seimo narei Rasai Juknevičienei

Tomkevicius.jpgPerskaičius Jūsų straipsnį, kilo noras ir man išreikšti savo nuomonę.

Visa, ką išsakysiu šiame straipsnyje, nėra kaltinimai Jums. Paprasčiausiai naudojuosi konstitucine teise ir galimybe laisvai reikšti savo nuomonę.
Manau, kad mūsuose politikams yra priimta krautis sau politinį bagažą kitų žeminimo sąskaita. Taip kaupiamas politinis kapitalas naujiems rinkimams. Aišku, man , kaip eiliniam rinkėjui, krikščioniškos moralės žmogui ir vienam iš trijų milijonų Jūsų, kaip politikų, darbdavių toks būdas yra nepriimtina. Jūsų straipsnyje Povilui Urbšiui priskiriama visa puokštė neigiamų bruožų. Atrodo, kad ir labai norėdamas nebeturėtum ką pridėti. Deja, šis, tokią puokštę neigiamų bruožų turintis politikas, drįsčiau ištarti žodį - triuškinančiai laimi rinkimus į Seimą. Kyla klausimas, ar tie rinkėjai atidavę savo balsus už P.Urbšio kandidatūrą yra kažkokie nepilnaverčiai ar kvailiai? Vaikystėje skaitytose pasakose pastebėjau, kad karalystėje paprastai būdavo vienas kitas kvailelis. O kad Panevėžio vakarinėje apygardoje būtų jų šimtai ar tūkstančiai, nesinori tikėti.

Daug nesiplėsdamas apsistosiu tik ties vienu iš kaltinimų, t.y. politinė nekompetencija. Paradoksalu, bet rinkimus laimėjusi dauguma koalicijos formavimui pagrindiniu derybininku pasirinko Povilą Urbšį. Atleiskite, čia vėl matau Jūsų prasilenkimą su sveika logika.
Mano giliu įsitikinimu, į Seimą renkami piliečiai negali turėti protinės negalios (apie fizinę negalią nekalbu). Nesvarbu, kad ta politinė dauguma, pamiršusi Povilo gerus darbus jų labui, stumia jį į šalį. Pasirodo, būna atvejų, kai ir nenaudojant alkoholio, silpsta atmintis.

Kartais Povilo situacija Seime man primena šviesios atminties Julių Veselką. Mano manynu, tai kai kuriems perdaug nepageidaujamas politikas. O dabar apie Povilo norą kandidatuoti į miesto merus. Mano manymu, tai sveikas noras visiems priimtinais teisiniais metodais konkuruoti ir prisidėti prie neišsispręsto politinės atsakomybės klausimo. Dažnai akcentuojama, kad konkurencija yra sveikas dalykas, deja, šiuo atveju, su sarkazmo prieskoniu traktuojama kaip negatyvas. Manau, jam, kaip mūsų valstybės piliečiui, ir kaip visiems kitiems piliečiams, Konstitucija ir įstatymai garantuoja pasirinkimo laisvę.

O merui Ryčiui Račkauskui ir miesto tarybos nariams iš judėjimo KARTU linkiu sėkmės gyvenime, sėkmės realizuojant savo galimybes.

Aštuntas Dievo įsakymas yra “Nekalbėk netiesos”. 

Teko Jus ne kartą matyti Karsakiškio bažnyčioje, todėl turiu viltį, kad ir Jūs esate krikščioniškos moralės žmogus. Manau, kad Jums dar kartą išanalizavus ir apsvarsčius savo straipsnyje išsakytas mintis, kurios, norėčiau tikėti, nebuvo išankstinė nuostata, o tik spontaniškas emocijų protrūkis, atsiprašysite Povilo, nes klaidos ištaisymas, atsiprašymas, atgaila yra neįkainojamos krikščioniškos vertybės. Ir patikėkite, tikrai nebebus burnoje KARTU.

Šventai tikiu, kad Jūs esate tikra, o ne vertybes deklaruojanti, krikščionė, todėl pasilieku su viltimi, kad Jūs tikrai pasielgsite krikčioniškai.

Baigdamas šį savo laišką noriu Jums palinkėti sėkmės ir skaidrumo politikoje, didelės asmeninės laimės ir nuostabiai žydėti kaip šiuo metu pavasariniai sodai.
Ir pabaigai mano tradicinis atsisveikinimas. Likite sveika ir laiminga!

Pilietinio judėjimo KARTU narys

Petras Tomkevičius