Gardino link Bergeno?

Kai žiemai baigiantis lankėmės kaimyniniame Gardine, krito į akis, kad mieste bent jau prie turistų lankomų objektų plačiai pasklidę spalvotomis liemenėmis mirgėjo žmonės su sniego kastuvais. Jie buvo darbe, bet kasti nepersistengė. Centrinės aikštės su teisingą kryptį rodančio Lenino paminklu ir valdžios rūmais buvo švariai nuvalytos, o kelyje senosios bažnyčios link ir šalia didžiosios sinagogos, nepaisant kastuvais ginkluotų darbininkų, teko bristi ir per šlapią tyrę. Pastebėjome ir aptarinėjome, kad čia skiriamas nemenkas dėmesys miesto tvarkymui, ne taip kaip pas mus.

Įspūdžiai kažkodėl atgijo rinkimų naktį. Štai ir pas mus, Aukštaitijos sostinėje, gyventojai parodė gatvių tvarkai deramą dėmesį ir geriausiai įvertino tuos, kurie, kaip jie patys sakosi, labiausiai rūpinasi miesto tvarkymu. Jaučiat kokį ryšį?

Skaitykite: https://www.paninfo.lt/