Frakcija KARTU kreipėsi į Kultūros ministrą

Pradėti kino centro ,,Garsas“ pastato parengiamieji griovimo darbai. Nors daliai panevėžiečių kyla abejonių dėl skirtų ES lėšų panaudojimo skaidrumo, o Kultūros ministras prašė griovimo darbus stabdyti, kol bus atsakyta į visus klausimus.

Reaguodami į tai šiandien kreipėmės į Kultūros ministrą ir prašėme artimiausiu metu sudaryti galimybes susipažinti su projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ dokumentacija, kurios pagrindu Kultūros ministro įsakymu buvo skirtas 3 mln. eurų finansavimas iš ES fondų. Tai leistų įsitikinti ar ES lėšų poreikis nebuvo grindžiamas esamo kino centro ,,Garsas“ pastato modernizavimo būtinumu, negriaunant jo.

Panevėžio mero skubėjimas pradėti kino centro ,,Garsas“ pastato griovimo darbus, neturint tvirtų finansinių garantijų numatyto projekto įgyvendinimui, išsamios SEMC veiklos kaštų ir naudos analizės neatlikimas, esamų miesto kultūros įstaigų atsinaujinimo poreikių ignoravimas, vis labiau panašėja į avantiūrą, kuri tiek Stasį Eidrigevičių, tiek Kultūros ministrą paverčia mero asmeninių ambicijų įkaitais.

Vilmos Baronienės nuotr.