Etnokultūra mums prioritetas

Frakcijos KARTU tarybos narys Ričardas Bakanauskas įregistravo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo papildymo, įtraukiant dar vieną prioritetinę sritį – etnokultūrą. Papildytas tarybos sprendimas užtikrins įgyvendinamų programų įvairovę ir paskatins atsirasti naujoms NVŠ programų kryptims.

„Etnokultūrai skiriamas nepakankamas dėmesys. Ji turėtų būti itin svarbi, neatsiejama ugdymo proceso dalis, kad būtų išsaugota visuomenės narių pilietinė branda, tautinė tapatybė, orumas. Prarasdami etninę kultūrą, prarandame šalies identitetą. Žmonės, nesuvokdami savo šaknų, nesijaučia savo tautos dalimi. Prioritetinės NVŠ programų kryptys turi būti plečiamos, skatinama įvairovė ir pasirinkimo laisvė, suteikiant prioritetą etnokultūros programoms,“ – sako Ricardas Bakanauskas.