Edita Kazlauskienė

Edita Kazlauskienė – Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė-metodininkė, Olweus patyčių prevencinės programos instruktorė.
Man svarbu: socialinių pedagoginių problemų sprendimas ieškant perspektyvių pagalbos būdų bei
skatinimas imtis pozityvios iniciatyvos miesto ir miestiečių labui.