Edita Kazlauskienė. Svarbiausia – motyvacija

Kokias opiausias socialines problemas matote mūsų mieste?

Mūsų mieste trūksta iniciatyvų, renginių jaunuoliams. Po vidurinio išsilavinimo mokslų dauguma jaunuolių išsibėgioja, keliauja studijuoti į didžiuosius miestus, ten ir pasilieka gyventi, nes yra daugiau galimybių ir pasirinkimų. Jaunos šeimos irgi susiduria su pragyvenimo sunkumais, tad emigruoja į užsienį, tačiau ši problema būdinga ne tik mūsų miestui. Mažai dėmesio yra skiriama ir vidutines pajamas gaunančioms šeimoms, jos užmirštos. Trūksta įdomių, prevencinių, kultūrinių renginių, veiklų tėvams ir  vaikams, ypatingai ikimokyklinio amžiaus: būrelių, edukacinių užsiėmimų, mokymų, nes norint gauti teigiamus rezultatus – reikia ir įdėti daug pastangų ir investicijų. Sunku pragyventi seneliams, ypatingai vienišiems, kai reikalinga priežiūra ir pagalba, susiduriama su liga ir globojimo sunkumais, trūksta švietimo pagalbos specialistų.

Kaip atrodo socialinio pedagogo kasdienybė?

Socialinio pedagogo darbas yra nelengvas, bet įdomus, spalvingas, nes nuolat esi įtrauktas į vyksmą. Kasdienybėje dažnai tenka atlaikyti psichologinį krūvį atsidūrus emocijų sūkuryje ir ieškant tinkamų būdų spręsti įvairias socialines, pedagogines ir psichologines problemas. Labai svarbu suprasti ir sugebėti žmones priimti tokius, kokie jie yra, padėti pasirinkti jiems tinkamą kelią, nes kiekvieno asmens problema yra opi. Socialinis pedagogas yra mokytojas ir advokatas mokiniui, konsultantas ir pagalbininkas pedagogui, patarėjas ir švietėjas – tėvams. Kartu ieškome sprendimų, kad vieni kitus geriau pažintų, suprastų savo lūkesčius ir poreikius. Sėkmė priklauso nuo empatijos, pasitikėjimo, komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo su klientais, kolegomis bei partneriais. Tad socialinio darbuotojo kasdienybė – daugybė darbų kartu: ir mokymas laikytis taisyklių, ir konsultacijos, ir prevencinė veikla, ir socialinių įgūdžių mokymas, ir projektų rengimas bei vykdymas ir dar daug kitų papildomų veiklų. Pagarba, atjauta, sąžiningumas, pasitikėjimas, bendravimas, supratimas, nuoširdumas – manau, tai svarbiausios vertybės socialinio pedagogo darbe. Ką laisvalaikiu su šeima renkatės veikti Panevėžyje

Mūsų šeima yra aktyvi. Savaitgaliais mėgstame keliauti, pasivaikščioti. Lankomės  įvairiuose renginiuose, ypatingai šiuo metu vaikiškuose: nepraleidžiame filmų, labai mylim spektaklius, patinka pasivaikščiojimai Senvagėje, parke, kieme. Įdomios kultūrinės, meninės, edukacinės, šviečiamosios veiklos bei pramogos, be kurių, manau, ne tik mes, mūsų draugai, bet ir kitos Panevėžio šeimos neįsivaizduoja laisvalaikio. Svarbu, kad tik būtų motyvacija ir geras pasirinkimas ?.

*Politinė reklama parengta pačių kandidatų.