Dėl neformaliojo ugdymo mokyklų mokesčio karantino metu

Vasario mėnesio Panevėžio miesto tarybos posėdyje buvo registruotas sprendimo projektas, kad karantino metu būtų pilnai grąžintas mokestis už ugdymą neformaliojo ugdymo mokyklose. Sprendimo projektas parengtas Muzikos mokyklos prašymu.

Šio klausimo svarstymo pradžioje Viktorija Polzunovaitė pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, nes jis parengtas tik vienos įstaigos prašymu ir nėra išdiskutuotas su visomis neformaliojo ugdymo mokyklomis. Džiaugiamės, kad frakcijos KARTU siūlymas buvo išgirstas ir klausimo svarstymas atidėtas. Tikimės, kad kitame tarybos posėdyje, įsiklausę į visas įstaigas, galėsime priimti išdiskutuotą sprendimo projektą.

Viktorijos Polzunovaitės pasisakymą žiūrėkite ČIA