Būk KARTU ir Tu!

Visuomeniniams rinkimų komitetams, skirtingai nei politinėms partijoms, iš valstybės biudžeto neskiriamos lėšos. Todėl remsimės geros valios piliečių suaukotomis lėšomis.
Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nurodyta, kad turto deklaruoti nereikia aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur.

Sąskaita rinkiminės kampanijos paramai (ne daugiau 12 Eur):
Marija Miknė
AB SEB bankas A/s LT62 7044 0600 0825 7271
Paskirtis: Vrk „Kurkime jaukų miestą KARTU“ auka
Svarbu! Pavedime turi matytis aukotojo asmens kodas.

*Politinė reklama, sukurta pačių kandidatų.