Bronė Slapšienė

Bronė Slapšienė – Liekupio bendruomenės narė, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus
pirmininko pavaduotoja, Panevėžio moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė, Panevėžio miesto neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės narė. Už aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą išrinkta 2015 metų nusipelniusia panevėžiete.
Miesto taryboje turi būtų išgirstas paprastų žmonių balsas, jų kasdieniai rūpesčiai ir problemos bei būtų priimami atsakingi sprendimai, nepažeidžiantys daugumos piliečių teisių.