Ar būna dūmų be ugnies?

Iš tamsos negimsta šviesa, tik tamsa. Ir iš netiesos negimsta tiesa.

Jeigu tuo tiki, tai supranti, kad žengdamas priekyje, rodydamas kelią turi būti maksimaliai teisingas. Net smulkmenose. Oficialus asmens, pristatomo miesto vadovu, titulas šiuo metu – „nušalintas meras“. Taip sakykim ir rašykim, o jeigu „nekaltai“ praleidžiam žodį, tai ką? – nepripažįstam teisėtos valdžios teisėtų institucijų sprendimų ir apsimetam, kad problemos nėra. Niekur negirdėjau vadinant – nuteistas meras, gal toks ir nebus, bet nušalintas jis yra. Ar ne?

Yra dalykų, kurių gali nesuprasti (ir dažnai nesupranta) eilinis žmogus, nesiekiantis tapti politiku ir reguliuoti kitų gyvenimus, bet pretenduojantiems į aukštus postus taikomi kitokie kriterijai – ir profesionalumo, ir padorumo. Į asmenis, nešančius vėliavą, krypsta visų akys, nes būtent jie rodo kryptį, ne tik ūkinę, bet ir moralinę.

Skaitykite: https://www.paninfo.lt/2019/01/25/ar-buna-dumu-be-ugnies/