Apie teisybės paieškas dėl Etikos komisijos

Kartais teisybės tenka ieškoti. Vis dar apie Etikos komisiją.

Šiandien Panevėžio miesto savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos gavo atsakymą iš Vidaus reikalų viceministrės dėl situacijos Panevėžio miesto taryboje. Jame rašoma, kad „Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse informavo, kad 2019 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 1-14(2.10) kreipėsi į Panevėžio miesto savivaldybės merą ir komisiją šios savivaldybės tarybos veiklos reglamentui patikslinti su reikalavimu įvertinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d sprendimu Nr. 1-44 (toliau –Reglamentas), 156 punkte nustatytą savivaldybės tarybos opozicijos siūlymo teikimo reglamentavimą (156.2 papunktyje nustatyta, kad, tarybai nepritarus siūlomai kandidatūrai, opozicija raštu per vieną savaitę po tarybos posėdžio teikia merui kitą komisijos pirmininko kandidatūrą) ir artimiausiu metu pašalinti nustatytus galimus Reglamento 156 punkto neatitikimus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatoms, pašalinant opozicijai nustatytus apribojimus teikiant siūlymus dėl kandidatų į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus. „
Vidaus reikalų ministerija informavo, kad siekdama spręsti pasitaikančius atvejus, kai savivaldybių tarybos savo veiklos reglamentuose nepagrįstai plečia ir interpretuoja Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, taip sukurdamos reguliavimą,nenumatytą įstatyme, inicijuos Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio pataisą, kuria siūlys atsisakyti nuorodos į reglamento nustatytą tvarką.