Apie biudžeto siūlymų (ne)svarstymą

Šiandien savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas valdančiųjų balsais. Tik į jų pastabas ir atsižvelgta. Apmaudu, kad opozicijos siūlymai ignoruojami ir net nesvarstomi. Strateginio planavimo, finansų ir infrastruktūros komiteto posėdyje skambėjo žodžiai: nėra prasmės net svarstyti, bendruomenei tokio poreikio nėra.
Gaila, kad socialiai jautrūs pasiūlymai skatinantys bendruomenes aktyviau veikti, dirbti miestui ir nulemiantys gyvenimo kokybės rodiklius, valdančiosios daugumos nuomone neturi prasmės.

Frakcijos KARTU vardu pareiškimą tarybos posėdyje perskaitė Erika Kosej.

Svarbiau lėšos, skirtos NVO projektams, ar savivaldybės pagyros žiniasklaidai?
NVO projektams biudžete numatyta 12 tūkst.eur, o informacijos sklaidai žiniasklaidoje 60 tūkst. eur. (beveik dvigubai daugiau nei 2019 m.).
Viktorija Polzunovaitė posėdyje ragino panevėžiečius aktyviai bendrauti su išrinktais tarybos nariais, kad jie jaustųsi atsakingi už priimamus sprendimus.