Apie atsinaujinimą, pamirštant tai, ką turime, o vis giriantis tuo, ką kuriame naujo

Šiandien vykstančiame Panevėžio miesto tarybos posėdyje frakcija KARTU perskaitė pareiškimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto:

Atsinaujinimą, ar esminę jo idėją, palaiko bene kiekvienas panevėžietis. Tik turime suprasti, kad atsinaujinimas, tai ne tik naujos infrastruktūros kūrimas, bet pirmiausia, tai matymas jau kelis dešimtmečius mieste veikiančių įstaigų, įsiklausymas į jų problemas ir jų sprendimas.

Panevėžio miesto savivaldybės 2021 -2023 metų veiklos plane atkreipiamas dėmesys, kad švietimo, sveikatos, sporto ir kultūros įstaigų infrastruktūra nusidėvėjusi, bet kažkodėl niekas nedaroma.

Mieste susiklostė tokia bloga praktika, kai naudojantis savo administracinėmis galiomis ir prisidengiant atsinaujinimu yra nualinama ar paliekama išgyvenimui, ne oriam gyvavimui, dauguma įstaigų. Politikuojama apie kuriamas naujas kultūros, sporto erdves, kuriamą infrastruktūrą, bet nutylima, kad jau turima infrastruktūra, švietimo, kultūros, sporto įstaigos, nesulaukia būtinojo remonto.

Ar žinojote, kad poreikis infrastruktūros atnaujinimo darbams kultūros, sporto ir švietimo įstaigose siekia apie 15 mln. eurų? Iš jų vien švietimo įstaigų poreikis beveik 14 mln. Eurų. Skaičiai įspūdingi. Šie milijonai susikaupė ne per vienerius ir net ne per dvejus metus. Kodėl jie auginami?

Savivaldybės įstaigų vadovai supranta sudėtingą šių metų finansinę padėtį, bet nori žinoti, kada tikėtis rimtų, kai kur net kapitalinių remonto darbų. Kasmet jie teikia poreikį, kasmet lėšų negauna. Tarsi užburtas ratas panašus į Don Kichoto kovą su vėjo malūnais. Savivaldybės administracija teigia, kad renkama informacija, lyg ir bus sudaromi sąrašai remonto darbų poreikiams įvertinti. Sudaryti iki kovo vidurio ar pabaigos. Bet ar tai neturėjo būti padaryta jau vakar, t.y. dar prieš ruošiant biudžeto projektą?

Švietimo tarybos posėdyje, švietimo įstaigų vadovai atkreipė administracijos dėmesį į tai, kad švietimo darbuotojų darbo užmokesčiui iš savivaldybės biudžeto 2021 metams numatyta suma tik 11 mėnesių. Ar Panevėžys gyvena pagal kitokį kalendorių? Tokį, kuriame metai turi ne 12, o 11 mėnesių? Savivaldybės administracija džiaugiasi, kad vadovai puikiai tvarkosi savo įstaigose ir tikisi, kad susitvarkys su skiriama suma. Ar darbo užmokestis tikrai ta biudžeto eilutė, kurioje reikia taupyti? Gal aiškindami kitiems, kaip reikia taupyti, pirmiausia parodykite pavyzdį?

Mero fondas, administracijos direktoriaus, – nemažėja. Savireklamai, puošybos elementams įsigyti skirtos lėšos net padidėja, o švietimo darbuotojams sako, kad atlyginimams lėšų yra vos 11 mėn., kad lėšų pasirengimui naujiems mokslams skirti nėra iš ko, kad darbuotojai turi būti vertinami pagal šių metų biudžetą, o ne įstatymo numatyta tvarka, pagal atliktus darbus.

Išgirskite švietimo įstaigų vadovų pastabas. Jų pasiūlymai ir pastabos turi būti svarstomi dabar, kartu su biudžeto projektu, o ne metų eigoje. Svarstykime dabar, o ne žadėkime įsiklausyti vėliau.

Šiemet visi sprendimai grindžiami, jog metai buvo sunkūs, kad biudžetas skurdesnis, bet pernai metais turėjome kitokią situaciją ir vis tiek daugelis įsisenėjusių problemų nepajudėjo.

Norint, visada bus randama pasiteisinimų. Deja, eilinį kartą valdantieji priima biudžetą sau, likdami kurti miesto bendruomenės poreikiams.

Frakcijos KARTU nariai: Ricardas Bakanauskas, Viktorija Polzunovaitė, Rimantas Ridikas, Povilas Urbšys