Apie Etikos komisijos repeticijas sekretoriaus kabinte

Etikos komisijos posėdžiai sekretoriaus kabinete repetuojami, o posėdžių salėje belieka tinkamai atlikti savo vaidmenį. Įdomu, kas režisierius?

2020 m. vasario 20 d. vykusiame Panevėžio miesto tarybos posėdyje Viktorija Polzunovaitė perskaitė trijų opozicijos atstovų (Indianos Grigienės, Maurikijaus Grėbliūno ir Viktorijos Polzunovaitės) pareiškimą:

„Greitai bus metai, kai prisiekė naujoji Panevėžio miesto taryba, pusmetis kaip veikia Etikos komisija.

Etikos komisija veikia neteisėtai, jos pirmininku neteisėtai paskirtas R.M.Račkausko rinkimų komiteto narys Tomas Josas. Vyriausybės atstovo rekomendacijos ir teikimai dėl Etikos komisijos sudarymo teisinio reglamentavimo Tarybos veiklos reglamente ignoruojami.

O dabar paaiškėja, kad neteisėta komisija ir sprendimus priima neteisėtai! Ne komisijos posėdžiuose, bet dar prieš juos išskirtiniuose susitikimuose tarybos sekretoriaus kabinete.

Vakar, kvietimą trumpam susitikti pas Mantą per klaidą gavo ir trys opozicijos atstovai. Tiesa, jau po minutės gavome ir kitą laišką, kuriame nurodyta, kad pirmasis skirtas ne mums. Taigi, tampa aišku, kad prieš Etikos, o ko gero ir prieš bet kurios kitos, komisijos posėdį valdantieji ir visuomenės atstovai sprendimus priima atskiruose susirinkimuose. Ar tai demokratiška?

Ne frakcijos, ne valdantieji, bet visi komisijos nariai, išskyrus opozicijos atstovus. 8 iš 11. Kas galėtų paneigti, kad sukviesti komisijos nariai ten bus „paruošti“ ir sekretoriaus kabinete gaus nurodymus kaip balsuoti?

Ar visuomenės atstovai tikrai pasiūlyti visuomenės ar pasirinkti? Ar jie laisvi turėti ir reikšti savo nuomonę? O gal jais manipuliuojama?

Šiandien 15 val. vyks neteisėtos Etikos komisijos posėdis, kurios sprendimai jau bus priimti 14.40 val. tarybos sekretoriaus kabinete. Kur čia demokratija?“